Over Stichting Care Almere

Soms is het leven gewoon moeilijk. Mensen verliezen hun baan, krijgen een ongeluk, worden geconfronteerd met ziekte, hebben financiële stress, verliezen de grip op hun gezin of raken geïsoleerd. Sommige situaties zijn voorspelbaar, anderen geven geen waarschuwing vooraf. Maar wanneer stormen ons leven treffen wil Stichting Care Almere er zijn om mensen te helpen.

Stichting Care Almere is bedoeld voor het verstrekken van onmiddellijke verlichting in tijden van crisis, alsmede het begeleiden van mensen in de richting van oplossingen op lange termijn. Van boodschappen en kleding tot hulp bij administratie, budgettering of juridisch advies. Maar ook voor koffie en een luisterend oor zijn de vrijwilligers van Stichting Care Almere beschikbaar. Stichting Care Almere kiest voor een holistische benadering van mensen in nood.

Stichting Care Almere kent 3 kernwaarden:

We brengen mensen bij elkaar in een omgeving van liefde, bewogenheid, mededogen en hoop in het geven en ontvangen van hulp. Gedreven door Gods liefde en openstaand voor iedere inwoner doen we alles wat in ons vermogen ligt.

Concreet

Hulp en Advies

1.500 hulpvragen per jaar worden opgelost of succesvol overgedragen aan de hulpverlening, waarbij contact wordt onderhouden met de hulpvrager.

Voedselhulp

250 huishoudens ontvangen wekelijks een boodschappenpakket.

Verbinding

Daarnaast werken we met taallessen, sollicitatietraining, budget en schuldhulp aan concrete oplossingen. We doen dit niet alleen en staan in nauwe verbinding met diverse ketenpartners.

Vijf stadsdelen in Almere

De hulp wordt geboden in de vijf stadsdelen van Almere. De hulp wordt gegeven vanuit een christelijke levensovertuiging waarbij de hulp nadrukkelijk openstaat voor alle mensen ongeacht hun levensovertuiging.

Ook dichtbij jou, we zien je graag. 

Loop gerust bij ons binnen!

Almere Buiten

Missiecentrum ‘De Wegwijzer’
Makassarweg 80
1335 HZ Almere

Openingstijden:
Woensdag 09.30 uur – 13.00 uur

Almere Poort

Ontmoetingscentrum ‘Het Poorthuis’
Merlijnplantsoen 17
1363 WS Almere

Openingstijden:
Woensdag 16.00 uur – 19.00 uur
Donderdag 9.30 uur– 11.30 uur
Zaterdag 18.00 uur – 20.00 uur

Almere Stad Oost

Buurtcentrum ‘De Draaikolk’
Lekstraat 2
1316 EM Almere

Openingstijden:
Woensdag 14.00 uur – 15.30 uur

Almere Haven

De Wijkwinkel
Kerkgracht 105
1354 AJ Almere

Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 uur – 13.00 uur

Almere Stad West

Buurtcentrum ‘De Lichtboei’
Luistraat 7
1316 EM Almere

Openingstijden:
Zaterdag 10.00 uur – 11.30 uur

Scroll to Top